63, 64 помогите плизз соочно надо

1 Январь 000163, 64 помогите плизз соочно надо

  • 64 номер , 1) I am not your teacher , am i ? 2 ) I am your friend , are not i ? 3 ) I am ill , are not i ? 4 ) I am on holiday , are not i ? 5 ) I am at home,  are not i ? 6) You are happy ,are not you ? 7 ) They are busy , are not they ? 8 ) I am late , are not i ? 9) I come late , do not i ? 10 ) she come late , does not she ? 

Английский язык

Комментарии закрыты.